Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Dread Sovereign - We Wield the Spear of Longinus@Dread Sovereign is the born dead brain child of Nemtheanga from Primordial. Years of string hacking and slashing on guitar have finally come to realization as backed by Dubh SOL (Primordial) on drums and Bones (Wizards of Firetop Mountain) on guitar they have forged a new band.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου