Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Migration (New Album 2015) by Giza.GIZA is an instrumental apocalyptic sludge metal band from Seattle, WA.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου