Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Metantoine's Magickal Realm: Ogre - The Last Neanderthal (2014) / 93%

Metantoine's Magickal Realm: Ogre - The Last Neanderthal (2014) / 93%: Fortune, freedom, beyond the hand of time Right when I discovered Ogre, the band was sadly split up or in a hiatus. I...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου