Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

The Moulten Llama - Horizontal Discipline (Official Video) (+playlist)@Hailing from the steamy volcanic mountains of Worcester, Transmitting deep sonic vibrations riding the crest of a tsunamic wave ready to strike with gale force winds and a torrential onslaught of volumous riffery.....We Are The Moulten Motha Fuckin Llama!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου