Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Mammoth Storm - Rite of Ascension @Mammoth Storm was formed in Sweden at the end of 2012 for the sole purpose of delivering some heavy riffs in the name of doom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου