Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Mexicocaine - The Stoned Ape (Debut EP 2014) Teaser//Mexicocaine is a five-piece stoner-based band from Thessaloniki Greece,firstly formed on October 2011. The band performs covers and self-written songs since December 2012 and is about to record its first 5-track demo "The stoned ape" during early 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου