Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Outwailed - Ephemeral@Outwailed is a collective of musicians, based in Tampere, Finland. Our first full-length album 'Observant' delivers a crossover of slow, fuzz-bombed riffs and melodic desolation. Combining post-metal with elements from sludge and doom, this album stretches the boundaries of genre definitions.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου